domingo, 15 de abril de 2018

CC_T7_01


El funcionament d'Internet
 • Internet. 
  • La regulació de la comunicació a la xarxa
  • El correu electrònic
   • Servidor SMTP
   • Servidor POP3
   • Servidor IMAP
 • HTML: El llenguatge d'Internet. Manual ajuda 1. Manual ajuda 2.
  • Pràctica 0: Dissenya una pàgina web amb html que sols diga: La meua primera pàgina web. La podeu gastar com a plantilla per als pròxims exercicis.
  • Pràctica 1: Dissenya una pàgina web amb diferentes tamanys de text, utilitzant "font-size".
  • Pràctica 2: Dissenya una pàgina web amb diferentes colors de text, i també crea linies horitzontals de diferents tamanys per a practicar.
  • Practica 3: Dissenya una pàgina web amb una imatge de fons.
  • Practica 4: Dissenya una pàgina web amb una taula ordenada.
  • Pràctica 5: Dissenya una pàgina web amb llistes ordenades i no ordenades. Enllaços.
  • Pràctica 6: Dissenya una pàgina web amb diferents seccions. Ajuda1. Ajuda 2.
  • Final 1: Dissenya una pàgina web amb varis llibres, música i películes de diferents gèneres. Utilitza el màxim de coses que hem aprés.
  • Final 2: Dissenya una pàgina web lliures amb seccions, hiperenllaços, ....
  • Blog: Crear un blog personal relacionat amb la ciència o algún tema d'interés.  
 • Adreçes d'Internet.
  • Adreces URL
  • Adreces IP
 • Els problemes d'Internet.
 • Les xarxes socials.
 • La privacitat i la seguretat a la xarxa.
 • Lectura.

martes, 27 de febrero de 2018

CC_T6_01

Un món digital

 • La informàtica i els ordinadors. 
  • Conversió binari-decimal
 • Els components d’un ordinador.
  • Pràctica: Muntatge i desmuntatge d'un pc.
 • Els perifèrics.
 • La fi del món analògic.
 • El processament de la informació.
 • L’emmagatzematge de la informació.
 • La manipulació de la informació.
 • Multimèdia.
 • El vídeo.
 • Exercicis.
 • Pràctica. Data entrega 28 de març.
  • Pràctica 1 - Gimp. A partir de dos imatges, combinar-les. Per exemple, un fons i una imatge. Ajuda.
  • Pràctica 2 - Gimp. Cambiar la cara de dues fotos una amb altra. Ajuda.
  • Pràctica 3 - Gimp: Eliminar algo d'una fotografia. Ajuda.
 • Lectura.

Tractament de la informació:
     Fitxa: Conspiración en la red. Data entrega dilluns 12 de març.

Material d'ajuda.

Gimp 2. Es software lliure. Pàgina de descàrrega.

domingo, 26 de noviembre de 2017

Info1_Writer_01


Procesador de textos. Writer.


 • Elementos y funcionalidad de un documento: Encabezado, pie, párrafo, fuentes, formatos.
 • Formato de un texto: de carácter, párrafo, página, sección y documento. Tipos de fuentes y características. Idioma. Alineaciones, márgenes, sangrías. Viñetas, enumeraciones y columnas. Estilos. Saber utilizar los formatos adecuados en función del documento a elaborar.
 • Edición de textos. Creación de documentos, almacenamiento e impresión.
 • Tablas.
 • Insertar imágenes y trabajar con objetos gráficos.
 • Prácticas.
 • Material.

sábado, 21 de octubre de 2017

Mate3_T02_00

Potències i arrels

 • Potències d'exponent enter.
 • Notació científica. Aplicacions.
 • Arrels de nombres reals.
 • Operacions amb radicals.
 • Introducció a la racionalització.
 • Potències d'exponent fraccionari.
 • Exercicis.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Mate4_T01_00
 • Nombres reals.
 • La recta real. Intervals.
 • Potència d'exponent sencer.
 • Notació cientifica.
 • Radicals. Potències d'exponent fraccionari. Propietats.
 • Operacions amb radicals. Racionalització.
 • Logaritmes. Propietats.