martes, 21 de agosto de 2018

Mate3_T01_00

CONJUNTS NUMÈRICS


 • Conjunts numèrics. Repàs.
 • Fraccions. Nombres racionals. 
 • Operacions amb fraccions. Exercicis addicionals.
 • Expressió decimal d'un mombre racional. Nombres irracionals.
 • Nombres reals.
 • Aproximacions i errors.
 • Representació gráfica dels nombres reals.
 • Intervals i semirectes.
 • Lectura.
 • Geogebra.
 • Autoevaluació.
 • Exercicis SM.
 • Exercicis addicionals.
Inici del tema: 10 de setembre de 2018
Fi de tema: de setembre de 2018
Data exàmen: