martes, 21 de agosto de 2018

Mate3_T01_00

NOMBRES RACIONALS


 • Conjunts numèrics. Repàs.
 • Fraccions.  
 • Fracció irreductible.
 • Comparació de fraccions.
 • Operacions amb fraccions. Exercicis addicionals.
 • Problemes amb fraccions.
 • Nombres decimals. Expressió decimal d’un nombre racional. Fracció generatriu.
 • Nombres racionals. Nombres irracionals.
 • Lectura.
 • Geogebra.
 • Autoevaluació.
 • Exercicis SM.
Inici del tema: 9 de setembre de 2019
Fi de tema: de setembre de 2019
Data exàmen: 


No hay comentarios:

Publicar un comentario