viernes, 25 de noviembre de 2016

CC_T03_01

VIURE MÉS, VIURE MILLOR


 1. La història de la medicina.
 2. El diagnòstic de les malalties.
  • Treball_3_01. Realitzar una fulla de càlcul (Calc com a primera opció o Excel), mitjançant condicions, dels valors obtinguts en un anàlisi de sang, de manera que si el valor és menor del seu valor normal es represente de color roig, y si es superior de color verd. Pàgina 57.
  • Treball_3_02 (Aquest any no es fa). Realitzar una simulació de base de dades d'un pacient i possibles exploracions complementaries que es podrien utilitzar.
 3. El tractament de les malalties.
  • Treball_3_03 (Aquest any no es fa). Realitzar una presentació amb els avantatges i desavantatges de les vies d'administració de fàrmacs.
 4. La cirurgia.
 5. Els transplantaments.
 6. Els biomaterials.
 7. Les medicines alternatives.
 8. La medicina als països en vies de desenvolupament.
  • Treball_3_04. Simular amb Calc els gràfics de les pàgines 67, 73 i 75. Ajuda.
 9. Exercicis.
Fetxa entrega dels treballs: Divendres 22 de desembre. 3 sessions a l'aula d'informàtica.

Documentals / pel·lícula

La isla. Entrega de fitxa: 4 de desembre.
Despertares. Aquest any no es veu.

Comprensió lectora:

Entrega de fitxa 1: 
Entrega de fitxa 2:
Entrega de fitxa 3:

No hay comentarios:

Publicar un comentario