viernes, 25 de noviembre de 2016

CC_T03_01

VIURE MÉS, VIURE MILLOR


 1. La història de la medicina.
 2. El diagnòstic de les malalties.
  • Treball_3_01. Realitzar una fulla de càlcul (Calc com a primera opció o Excel), mitjançant condicions, dels valors obtinguts en un anàlisi de sang, de manera que si el valor és menor del seu valor normal es represente de color roig, y si es superior de color verd. Pàgina 57.
  • Treball_3_02. Realitzar una simulació de base de dades (OpenOffice Base) d'un pacient i possibles exploracions complementaries que es podrien utilitzar. Per exemple, Pacient, Proves i cites...Primer fer taules, després formulari, consultes i informes.
 3. El tractament de les malalties.
  • Treball_3_03 (Aquest any no es fa). Realitzar una presentació amb els avantatges i desavantatges de les vies d'administració de fàrmacs.
 4. La cirurgia.
 5. Els transplantaments.
 6. Els biomaterials.
 7. Les medicines alternatives.
 8. La medicina als països en vies de desenvolupament.
  • Treball_3_04. Simular amb Calc els gràfics de les pàgines 67, 73 i 75. Ajuda.
  • Treball_3_05. Simular amb Calc el càlcul de la lletra del dni. En altra pàgina podem fer el mateix però en forma de comprovació si el dni és correcte. Ajuda.
  • Treball_3_06. Simular amb Calc un control de factura, per exemple el de la imatge. Pots crear noves columnes o conceptes nous.

Fetxa entrega dels treballs: Divendres  de desembre. 6 sessions a l'aula d'informàtica.

Documentals / pel·lícula

 • Despertares.
 • La isla. Entrega de fitxa: 
 • El médico
Comprensió lectora:

Entrega de fitxa 1: 
Entrega de fitxa 2:
Entrega de fitxa 3:

No hay comentarios:

Publicar un comentario