martes, 27 de febrero de 2018

CC_T6_01

Un món digital

 • La informàtica i els ordinadors. 
  • Conversió binari-decimal
 • Els components d’un ordinador.
  • Pràctica: Muntatge i desmuntatge d'un pc.
 • Els perifèrics.
 • La fi del món analògic.
 • El processament de la informació.
 • L’emmagatzematge de la informació.
 • La manipulació de la informació.
 • Multimèdia.
 • El vídeo.
 • Exercicis.
 • Pràctica. Data entrega 1 d'abril. 
  • Pràctica 1 - Gimp. A partir de dos imatges, combinar-les. Per exemple, un fons i una imatge. Ajuda.
  • Pràctica 2 - Gimp. Cambiar la cara de dues fotos una amb altra. Ajuda.
  • Pràctica 3 - Gimp: Eliminar algo d'una fotografia. Ajuda.
  • Pràctica 4 - Gimp: Efector wharhol. Ajuda1. Ajuda2.
  • Pràctica 5 - Edició de videos. Amb Movie maker y dvd maker. Ajuda. Ajuda2.
   • Nom d'arxiu: Nom_cognom_PracticaX. Tant el .xcf(guardar) com el png(exportar). Tot en un correu (culturacientifica@gregorimayans.com) o en un pendrive. Passar totes les imatges necessaries i originals.
 • Lectura.

Tractament de la informació:
     Fitxa: Conspiración en la red. Data entrega dilluns 12 de març.

Material d'ajuda.

Gimp 2. Es software lliure. Pàgina de descàrrega.

No hay comentarios:

Publicar un comentario