martes, 26 de julio de 2016

Tec4_T03_01

Tecnologia analògica

 1. Què es la electrònica?
  • Les senyals elèctriques.
  • Tipus de senyals.
  • Electrònica analògica i electrònica digital.
  • Circuits i components electrònics. Components actius i passius.
 2. Components electrònics passius.
  • Resistències o resistors.
   • Magnituds elèctriques bàsiques.
   • Llei d'Ohm.
   • Associació de resistències en sèrie.
   • Agrupació de resistències en paral·lel.
   • Valor d'una resistència.
   • Tipus de resistències.
   • Potenciòmetre.
  • Condensadors.
   • Tipus de condensadors.
   • Efectes d'un condensador en un circuit.
   • Càrrega i descàrrega d'un condensador.
   • La constant de temps.
   • Valor capacitiu d'un condensador.
   • Associació de condensadors en sèrie.
   • Associació de condensadors en paral·lel.
  • Bobines o inductors.
 3. Components electrònics actius.
  • Els semiconductors intrínsecs i extrínsecs.
  • El diode.
   • Tipus de diodes.
   • Rectificació de la corrent.
  • El transistor.
   • El transistor bipolar.
   • Modes de funcionament del transistor bipolar.
   • Transistors d'efecte camp.
 4. Elements de comandament.
  • Interruptor.
  • Pulsador.
  • Conmutador.
  • Relé.
 5. Components integrats.
 6. La font d'alimentació, les plaques i el polímetre.
 7. Exercicis.
 8. Pràctiques: Sensor de foscor, sensor de llum, sensor de temperatura i temporitzador.
 9. Lectures.

No hay comentarios:

Publicar un comentario