viernes, 29 de septiembre de 2017

Mate4_T01_00
  • Nombres reals.
  • La recta real. Intervals.
  • Potència d'exponent sencer.
  • Notació cientifica.
  • Radicals. Potències d'exponent fraccionari. Propietats.
  • Operacions amb radicals. Racionalització.
  • Logaritmes. Propietats.
  • Exercicis addicionals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario