viernes, 29 de septiembre de 2017

Mate4_T01_00
 • Fraccions. Operacions amb fraccions. Exercicis addicionals.
 • Expressió decimal d'una funció.
 • Nombre irracionals.
 • Nombres reals.
 • La recta real. Intervals.
 • Potència d'exponent sencer.
 • Notació cientifica.
 • Radicals. Potències d'exponent fraccionari. Propietats.
 • Operacions amb radicals. Racionalització.
 • Logaritmes. Propietats.
 • Exercicis addicionals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario