sábado, 21 de octubre de 2017

Mate3_T02_00

Potències i arrels

 • Potències de nombres racionals. Exercicis i solucions.
 • Operacions amb potències.
 • Notació científica. 
 • Operacions amb notació científica.
 • Arrels.
 • Operacions amb radicals.
 • Potències d'exponent fraccionari.
 • Introducció a la racionalització.
 • Nombres reals. Racionals i irracionals.
 • Aproximacions i errors.
 • Intervals i semirectes.
 • Representació gràfica dels nombres reals.
 • Exercicis de radicals.
 • Autoavaluació.

Inici del tema:  de setembre de 2020
Fi de tema: de setembre de 2020
Data exàmen: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario