sábado, 21 de octubre de 2017

Mate3_T02_00

Potències i arrels

  • Potències d'exponent enter. Exercicis i solucions.
  • Notació científica. Aplicacions.
  • Arrels de nombres reals.
  • Operacions amb radicals.
  • Introducció a la racionalització.
  • Potències d'exponent fraccionari.
  • Exercicis de radicals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario